SOS-Lapsikylä

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, suojeluun ja huolenpitoon. Tavoitteenamme on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Olemme Suomessa jo yli 50 vuoden ajan auttaneet lapsia, jotka ovat vaarassa menettää tai ovat menettäneet vanhempiensa huolenpidon.

Haluamme tukea ja auttaa perheitä mahdollisimman varhain, jotta perheet saavat tarvitsemaansa apua ajoissa ja lapset voivat elää omien vanhempiensa kanssa, olla lapsia ja tuntea olevansa rakastettuja sekä turvassa. Jos omassa perheessä asuminen ei tuesta huolimatta onnistu, SOS-Lapsikylän vaihtoehtona on tarjota lapselle turvallinen sijaiskoti. SOS-lapsikylissä eri puolilla Suomea lapset voivat luoda pitkäaikaisia ihmissuhteita, leikkiä, harrastaa ja nukkua yönsä rauhassa.

Tukijoidemme avulla voimme tukea lapsia ja perheitä, niin että jokainen lapsi saisi mahdollisuuden hyvään lapsuuteen.

Suomen SOS-Lapsikylän historiassa testamenteilla on ollut keskeinen rooli toiminnan alusta asti. Niiden turvin on rakennettu kyliä ja rahoitettu kylien toimintaa. Testamenteilla on tuettu sekä lapsikylien toimintaa, että lapsikylien jälki- ja jatkohuoltoa, jolla pyritään varmistamaan, että nuoret saavat koulutuksen, pääsevät itsenäisen elämän alkuun ja selviytyvät sen muutostilanteista. Testamenttivaroja ohjataan myös perheiden varhaiseen tukemiseen.

Sinä voit jättää jälkeesi paremman maailman lapsille ja nuorille.                                  

Ota meihin yhteyttä - annamme mielellämme lisätietoja!

Yhteyshenkilö: Linda Nyholm
[email protected]

Tietoa testamenttilahjoittamisesta:
www.sos-lapsikyla.fi/lahjoittaminen/
testamentti

Jaa tietoa meistä

Share Share Share