Kuurojen liitto

Suomessa arvioidaan olevan noin 4 000 – 5 000 kuuroa ja yhteensä noin 10 000 – 14 000 viittomakielen käyttäjää. Kuurojen Liitto ry toimii viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija ja palvelujärjestönä. Liiton tärkeimmät toiminta-alueet ovat edunvalvonta, asiantuntijuus ja erilaiset viittomakieliset palvelut.

Viittomakielen asema ja käyttö ovat Kuurojen Liiton toiminnan perusta. Edunvalvontatyötä tehdään kaikissa viittomakielisten tasa-arvon toteutumiseen ja palvelujen saatavuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Vaikuttamistyön tavoitteena on muutokset asenteissa, käytännöissä ja päätöksenteossa paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Vaikuttamistyö kohdistuu kielellisiin oikeuksiin, saavutettavuuteen ja osallistamiseen.

Viittomakielisten tiedonsaannin kehittäminen on samaan aikaan sekä edunvalvontaa että konkreettisia palveluja. liitto toimii aktiivisesti verkossa ja sosiaalisissa medioissa, julkaisee järjestölehteä sekä tuottaa viittomakielisiä ohjelmia omaan e-kirjastoon.

Tukeasi tarvitaan. Tee testamentti Kuurojen Liiton työhön ja ole yksi niistä tärkeistä henkilöistä, jotka varmistavat, että pystymme tekemään työtä kuurojen ja viittomakielen hyväksi myös tulevaisuudessa. Kiitos, että koet toimintamme tukesi arvoiseksi.

Kuurojen Liitto ry
• Perustettu vuonna 1905.
• 42 jäsenyhdistystä.
• Keskustoimisto Valkeassa Talossa Helsingissä sekä 11 aluetoimistoa.
• n. 60 työntekijää, joista 40% kuuroja (v. 2016).
http://www.kuurojenliitto.fi/fi

Katso viittomakielinen esittely kampanjasta

ota meihin yhteyttä - annamme mielellämme Lisätietoja!

Yhteyshenkilö:
Eija Tiainen
puh. 0504124190
[email protected]

Tietoa testamenttilahjoittamisesta: lahjoita.kuurojenliitto.fi

Mer information på svenska

Jaa tietoa meistä

Share Share Share