Perintövero

Huolellinen suunnittelu voi pienentää perintöverotusta. Testamentin tekemisessä tulee kuitenkin olla huolellinen. Testamentti on aina määrämuotoinen asiakirja ja eräissä tapauksissa testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi, jos sitä ei ole laadittu oikein. 

Perintöveroa on maksettava 20 000 euron tai sitä suuremmasta perintöosuudesta ja se on jokaisen henkilökohtainen vero.

Perinnönjättäjän puoliso saa tehdä 60 000 euron puolisovähennyksen. Suoraan alenevassa polvessa oleva alle 18-vuotias perillinen saa tehdä 40 000 euron alaikäisyysvähennyksen, jos hän on perimysjärjestyksessä lähinnä perittävää. Vähennyksen määrä on kuitenkin korkeintaan verotettavan osuuden arvo.

Perinnön saajat jaetaan kahteen veroluokkaan. I-veroluokkaan kuuluvatperinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen sekä perinnönjättäjän kihlakumppani. II-veroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset sekä ystävät.

Yleishyödyllisten yhteisöjen ei tarvitse maksaa testamentilla saamastaan perinnöstä perintöveroa.

Linkki perintöverotukseen

Jaa tietoa meistä

Share Share Share

Tahdotko lisää tietoa hyvän testamentin tekemisestä? Kysy maksutta neuvoja lakiasioihin liittyen. Lähetä viestiä lakimiehelle