Miten teen hyväN testamentin

Perinnöt ovat merkittävä tuki monen järjestön toiminnalle. Hyvä testamentti -kampanjassa mukana olevat järjestöt uskovat, että yhä useampi suomalainen haluaa tukea järjestöjen työtä testamentilla. 

Oman elämän suunnittelun, tulevaisuuteen varautumisen sekä itselle tärkeistä ihmisistä ja asioista huolehtimisen vastuun voi ottaa jokainen. Testamentin teko ei kysy ikää.

Testamentin voi periaatteessa laatia kuka tahansa. Laadinnassa olisi hyvä käyttää apuna asiantuntijaa, vaikka perittävää omaisuutta ei olisikaan paljon. Asiantuntijan käyttämisestä syntynyt kustannus on pieni ja se voi säästää oikeusprosessilta. Testamentin avulla voidaan välttää myös mahdolliset suvun perintöriidat, sillä yksinkertainen paperi voi säästää isoilta jälkeselvityksiltä.

Mahdollista on testamentata omaisuuttaan myös muille kuin perimyskaareen kuuluville tahoille kuten yleishyödyllisille järjestöille. Yleishyödyllisten yhteisöjen ei tarvitse maksaa testamentilla saamastaan perinnöstä perintöveroa.

Jaa tietoa meistä

Share Share Share

Tahdotko lisää tietoa hyvän testamentin tekemisestä? Kysy maksutta neuvoja lakiasioihin liittyen. Lähetä viestiä lakimiehelle