Mitä laki sanoo

Lakimääräistä perimysjärjestystä voidaan muuttaa vain elinaikana tehtävällä testamentilla. Mikäli henkilö haluaa määrätä omaisuutensa jaosta toisin kuolemansa jälkeen, hänen täytyy siis tehdä testamentti. Jollei perittävällä ole perillisiä eikä hän ole tehnyt testamenttia, omaisuus luovutetaan viime kädessä valtiolle.

Tahdotko lisää tietoa hyvän testamentin tekemisestä? Kysy maksutta neuvoja lakiasioihin liittyen.  Lähetä viestiä lakimiehelle.

Jaa tietoa meistä

Share Share Share