Miten teen hyväN testamentin

Perinnöt ovat merkittävä tuki monen järjestön toiminnalle. Hyvä testamentti -kampanjassa mukana olevat järjestöt uskovat, että yhä useampi suomalainen haluaa tukea järjestöjen työtä testamentilla. 

Oman elämän suunnittelun, tulevaisuuteen varautumisen sekä itselle tärkeistä ihmisistä ja asioista huolehtimisen vastuun voi ottaa jokainen. Testamentin teko ei kysy ikää.

Testamentin voi periaatteessa laatia kuka tahansa. Laadinnassa olisi hyvä käyttää apuna asiantuntijaa, vaikka perittävää omaisuutta ei olisikaan paljon. Asiantuntijan käyttämisestä syntynyt kustannus on pieni ja se voi säästää oikeusprosessilta. Testamentin avulla voidaan välttää myös mahdolliset suvun perintöriidat, sillä yksinkertainen paperi voi säästää isoilta jälkeselvityksiltä.

Mahdollista on testamentata omaisuuttaan myös muille kuin perimyskaareen kuuluville tahoille kuten yleishyödyllisille järjestöille. Yleishyödyllisten yhteisöjen ei tarvitse maksaa testamentilla saamastaan perinnöstä perintöveroa.

Pienelläkin testamentilla on merkitystä

Testamentilla voi suunnitelmallisesti huolehtia itselle rakkaista ihmisistä ja läheisistä asioista. Mistä sinä välität?

Testamentissa voi esimerkiksi määrätä osan omaisuudestaan tai vaikkapa jonkin itselle tärkeän esineen hyvään kohteeseen. Kaikkea omaisuutta ei siis tarvitse testamentata yleishyödylliselle yhdistykselle, sillä testamentilla voidaan määrätä omaisuudesta myös hyvin yksityiskohtaisesti. Hyvä testamentti jää elämään ja sillä saadaan aikaan monia merkittäviä asioita. Testamenttilahjoittaminen onkin tapa tukea arvojesi mukaista järjestötyötä. Testamentilla voi tukea esimerkiksi hyvinvointia tai luonnonsuojelua, edistää ihmisten ja eläinten oikeuksia tai parantaa kehitysmaiden oloja.

Testamenttilahjoittaminen on sitä, että voit nauttia täysin omasta omaisuudestasi tässä ja nyt. Samalla tiedät, että siitä on paljon iloa ja hyötyä, kun et ole itse siitä enää nauttimassa. Testamenttilahjoitukset ovat verovapaita eivätkä yleishyödylliset yhteisöt maksa saamastaan perinnöstä veroa.

Lahjoittajan tahtoa kunnioittaen

Hyvä testamentti -kampanjassa mukana olevat järjestöt arvostavat ja kunnioittavat lahjoittajaa. Ne noudattavat vastuullisen varainhankinnan ammatillisia arvoja ja periaatteita. Järjestöt kunnioittavat lahjoittajan oikeuksia antamalla ajankohtaista tietoa siitä, miten lahjoituksia käytetään huomioiden lahjoittajan yksityisyyden ja kunnioittaen lahjoittajan toiveita.

Jokainen testamenttilahjoitus käsitellään luottamuksella ja ammattimaisesti. Työstä ja toiminnan rahoituksesta kerrotaan lahjoittajalle avoimesti, läpinäkyvästi ja ymmärrettävällä tavalla. Hyvä testamentti -kampanjassa mukana olevat järjestöt ovat Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n jäseniä

Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto. 

Jaa tietoa meistä

Share Share Share

Tahdotko lisää tietoa hyvän testamentin tekemisestä? Kysy maksutta neuvoja lakiasioihin liittyen. Lähetä viestiä lakimiehelle